ดูให้รู้ : เบื้องหลังกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น

หน้าตากระเป๋านักเรียนญี่ปุ่น ผ่านการคิดมาแล้ว ให้ใช้ง่ายและดีต่อเด็กๆ
ทั้งวัสดุ ความสวยงาม การรองรับหลังไม่ให้เจ็บเวลาสะพาย
รวมทั้งมีช่องใช้งานต่าง ๆที่จำเป็นกับวิถีชีวิตของเด็กญี่ปุ่น
ที่สำคัญกระเป๋าหน้าตาสวยๆ แบบนี้ ทำด้วยมือคน และจักรเย็บเท่านั้น
เป็นความพิถีพิถัน ที่สืบทอดกันมาแล้วหลายรุ่น
จนปัจจุบันรูปทรงแบบนี้ ก็กลายเป็นที่ต้องการของผู้ใหญ่ด้วย
จนมีการออกแบบให้เป็นกระเป๋าทำงานอีกด้วย

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ