คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา..

ค่อยๆ อ่านไปนะเข้าใจแล้วส่งกลับด้วยน่ะจ้ะ
คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ” อยู่ที่ “บุญ”
ที่เคยร่วมทำกันมา..
เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน
เมื่อสิ้นวาสนา… ก็ต้องจากกันไป…รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

 

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ