“เมียหาย”

“เมียหาย”

“ผู้กองครับเมียผมหาย !…”

” อ้าว .คุณเห็นเมียครั้งสุดท้ายที่ไหน ”

” หน้าโบสถ์ที่วัดครับ…
ผมเข้าไปขอพรพระในโบสถ์…
ขอให้สิ่งชั่วร้ายหายไปจากชีวิตผม
พอออกมาจากโบสถ์เมียผมก็หายไปเลยครับ !!!”

” วัดไหน!? ผู้กองจะไปบ้าง…” (hahaha)
55555

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ