เส้นทางชีวิต มุ่งสู่สายเกษตร-เพื่อดำรงชีพ การปลูกพืชสวนครัว เลี้ยง เป็ด ไก่ ฯลฯ

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ