เห็นภาพนี้แล้วสะดุดใจให้คิดอะไรได้หลายอย่างครับ

เห็นภาพนี้แล้วสะดุดใจให้คิดอะไรได้หลายอย่างครับ
ผมเข้าใจว่าผู้วาดภาพตั้งใจจะหมายบอกเราว่า..
.
คนที่ 1 สนใจเรื่องสะสมเงินทองจนมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไป
ไม่แลเห็นความงามของชีวิตและธรรมชาติ
..
คนที่ 2 แม้จะมีความรู้มีสติปัญญา
แต่ขาดทรัพย์ขาดโอกาสที่จะได้เห็นความจริง
และความงามของโลกทั้งหมด
จึงมองเห็นอะไรได้ไม่กว้างไกลนัก

คนที่3 มีสมดุลย์ระหว่างการมีสติปัญญา
และมีทรัพย์พอเหมาะพอสมกัน
จึงยืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลกว่า
….
ส่วนคนที่4 หรือคนสุดท้าย อับจนทั้งทรัพย์ทั้งปัญญาความรู้
จึงต้องยืนอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็นอนาคต
เห็นแต่ฝาทึบอยู่ข้างหน้า..
cr. อจ.ธงทอง จันทรางสุข

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ