พ่อเรียกลูกเล็กๆ 5 คนมานั่งล้อมวง แล้ววางของเล่นชิ้นหนึ่งไว้กลางวง

พ่อเรียกลูกเล็กๆ 5 คนมานั่งล้อมวง
แล้ววางของเล่นชิ้นหนึ่งไว้กลางวง
แต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ลูกคนไหนเลยคิดคำถามมา 1 ข้อ

พ่อ: ใครคิดว่า ตัวเองเป็นลูกที่อยู่ในโอวาทที่สุด
ลูก: พวกผมไม่เข้าใจคำถามครับพ่อ

พ่อ: เอาละงั้นถามใหม่ ใครคือคนที่
เชื่อฟังและทำตามทุกอย่างที่แม่บอก
คนนั้นจะได้ของชิ้นนี้ไป

…ลูกๆทั้ง 5 คน หยิบของเล่นส่งให้พ่อ
พร้อมบอกว่า “พ่อชนะ”…!!

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ