กระต่ายกินอึ(มูล)ตัวเอง บางคนเห็นกระต่ายกินอึตัวเอง ยี้..ยยส์

กระต่ายกินอึ(มูล)ตัวเอง
บางคนเห็นกระต่ายกินอึตัวเอง ยี้..ยยส์
เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ
พฤติกรรมนี้เรียกว่า Coprophagy
โดยจะเกิดในช่วงเช้า มูลที่ถ่ายออกมาจะเป็นก้อนนิ่มๆ ติดกัน
เรียกว่า อึพวงองุ่น
ซึ่งกระต่ายจะกินอึพวงองุ่นเข้าไป
นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลอง และพบว่า
การกินอึพวงองุ่นเข้าไปจะช่วยให้ภาวะในลำไส้เป็นปกติ
เพราะจะมีแบคทีเรียที่ดี กลับเข้าสู่ลำไส้
และแบคทีเรียในลำไส้กระต่ายสามารถผลิตวิตามินบี
ซึ่งเมื่อกระต่ายกินอึเหล่านี้เข้าไปก็จะได้รับวิตามินบีด้วย
กระต่ายจะก้มลงกินเมื่อขับถ่ายออกมา
โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ