“ขำขัน” ประตูนรกชำรุด ยมบาลจึงเปิดประมูล..

“ขำขัน”

ประตูนรกชำรุด ยมบาลจึงเปิดประมูล
เพื่อซ่อมแซม ประตูนรกมีช่าง 3 คน
– ช่างอินเดีย
อีนี้ฉานขอแค่ 3,000 ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นค่าของวัสดุ 1,000 ค่าแรง 1,000 และกำไรของฉาน1,000
– ช่างเยอรมัน
ไอขอ6,000 เป็นค่าวัสดุ2,000 ค่าแรง2,000 ไอขอกำไร2,000
-ช่างไทย
พูดอย่างเรียบเฉยว่า งานนึ้ผมขอ9,000 แบ่งให้ท่าน3,000 ของผม3,000 อีก3,000 เอาไปจ้างช่างอินเดียคนนั้นทำ งานเสร็จท่านได้ ผมได้

ยมพบาลตบโต๊ะ
อุบ๊ะ คนไทยนี่แน่จริงๆ
เอางานไปเลย..

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ