คนจีนสอนลูกหลาน 5คำ ที่ไม่ควรพูด

กระทู้สนทนา

” ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ” จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ และมีการสอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้ ฯลฯ

คำสอนคนจีน คนจีนสอนลูกหลานสืบต่อกันมาว่าให้

” ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ” จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้ และมีการสอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้

1. “ยาก” พอพูดคำว่ายาก จะเป็น การบล็อคความสามารถทันที

2. “ทำไม่ได้” จะเป็นการขับไล่ตัว จากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้

3. “ท้อ” เพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้น พลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจ จะถดถอยสูญสิ้น

4. “ขี้เกียจ” ไม่ควรแม้แต่ พูดเล่น เพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ

5. “เหนื่อย” พอพูดคำนี้ออกมา ร่างกาย ก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที

นี่เป็นหลักจิตวิทยา ( Psychology ) ที่ถูกต้องมากที่สุด

สำหรับคนเรา ทุกคน และตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า..
 ” จิตเป็นนาย..กายเป็นบ่าว “
โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ