จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเอง

Enjoy your own life without comparing it with that of another
จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ