จงอย่าลืมคน 3 ประเภทนี้ในชีวิตของคุณ=Never forget 3 types of people in your life.

Never forget 3 types of people in your life
Who helped you in your difficult times
Who left you in your difficult times
And who put you in difficult times

จงอย่าลืมคน 3 ประเภทนี้ในชีวิตของคุณ
คนที่ช่วยคุณในเวลาที่ยากลำบาก
คนที่ทิ้งคุณไปในเวลาที่ยากลำบาก
คนที่ทำให้คุณตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ