ผมถูกเชิญไปงานแต่งงานหนึ่ง..

ผมถูกเชิญไปงานแต่งงานหนึ่ง
เมื่อไปถึงโรงแรม พบประตู2ประตู เขียนไว้ว่า..
1ญาติเจ้าสาว
2ญาติเจ้าบ่าว

ผมเข้าประตูที่เขียนว่า.. ญาติเจ้าสาว
ก็เจอประตูอีก2ประตู เขียนว่า..
1สุภาพสตรี
2สุภาพบุรุษ

ผมก็ตรงไปยังประตูที่เขียนว่า.. สุภาพบุรุษ
พอเปิดเข้าไปเจออีก 2ประตู เขียนว่า..
1 ผู้ร่วมงานที่”มี”ของขวัญ
2 ผู้ร่วมงานที่ “ไม่มี” ของขวัญ
ผมก็เดินผ่านประตูที่เขียนว่า.. ผู้ร่วมงานที่ไม่มีของขวัญ
และก็พบว่า ตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกโรงแรม….

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ