พูดถึงวันดี ที่จะสร้างความดี

พูดถึงวันดี ที่จะสร้างความดี

ในการทำความดี ไม่ต้องรอวันพระหรือวันที่สำคัญต่าง ๆ เพราะว่า “วันไหนที่เรา คิดดี พูดดี ทำดี วันนั้นก็เป็นวันพระ เพราะฉะนั้นวันพระจึงมีได้ทุกวัน”

ในการดำเนินชีวิต จงเจริญสติให้มาก ๆ เพื่อจะได้เกิดปัญญาแยกแยะ ดี – ชั่ว โดยการกำหนดรู้ว่าเราควรทำบุญให้มาก ๆ โดยการคิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตจะมีสุขตลอดไป

ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย แปลว่า การสั่งสมบุญ ทำให้ชีวิตมีความสุข ”

ดังนั้น เราสามารถสั่งสมบุญได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ทำได้ แค่คิดดี พูดดี ทำดี ในแต่ละวัน ทำทุกวันก็สะสมบุญไปเรื่อย ๆ ดีกว่า คิดแต่เรื่องร้าย ๆ พูดนินทา เอาแต่ด่าว่าคนโน้น ติคนนี้ ให้มองว่าใครทำอย่างไรก็ได้ดังนั้น ใจสบายกว่ากันเยอะเลยลองทำดู.

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ