วันนี้เก็บเรื่อง… “แม่กูสอน และที่แม่กูไม่สอน” มาฝากครับ/Today’s Maidou teach. And my mom does not teach me.

วันนี้เก็บเรื่อง…
“แม่กูสอน และที่แม่กูไม่สอน”
มาฝากครับ

เพื่อนๆ ถามผมว่า
“ทำไมมึงดูหน้าตาไม่ค่อยฉลาด
แต่เรียนเก่งจังวะ…”

ผมบอกเพื่อนผมว่า
@ แม่กูสอน
ให้ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียน

เพื่อน ๆ ถามผมว่า…
“ทำไมพอมึงมีตังค์
ชอบเอาไปทำบุญ แจกเด็ก
เลี้ยงพระวะ”

ผมบอกเพื่อนผมว่า…
@ แม่กูสอน
ให้รู้จักแบ่งปันคนอื่น
ถึงเราจะมีตังค์น้อย
แต่ก็มีคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเรา

เพื่อน ๆ ถามผมว่า…
“ทำไมไม่เคยเห็นมึงป่วย
นอนโรงพยาบาลเลยวะ”

ผมบอกเพื่อนผมว่า…
@ แม่กูสอน
ให้กูออกกำลังกาย จะได้แข็งแรง
ไม่เจ็บ ไม่ป่วยง่าย ๆ เพราะเรา
มีตังค์น้อย เจ็บป่วยจะลำบาก

เพื่อน ๆ ถามผมว่า…
“ทำไมมึงอารมณ์ดี ไม่เครียด
ไม่โกรธใครบ้างเลยหรือไงวะ”

ผมบอกเพื่อนผมว่า…
@ แม่กูสอน
ให้เป็นคนอารมณ์ดี
ทำให้คนที่อยู่ใกล้เรามีความสุข
แล้วจะสบายใจกันทุกคน

เพื่อนๆ ถามผมว่า…
“ทำไมมึงพูดกับคนอื่น ดูสุภาพ
อ่อนน้อม ทั้งๆที่เขาเป็นลุงแก่ๆ
เป็นเด็กเสริฟอาหารหรือแม้แต่
ขอทานที่มึงให้เศษตังค์แล้วเขา
อวยพรให้มึง ทำไมมึงต้องขอบคุณ
ขอทานวะ”

ผมบอกเพื่อนผมว่า…
@ แม่กูสอน
ให้พูดดีๆกับทุกคน
ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร
เราพูดดีๆ กับเขา
เขาก็จะได้พูดดีๆ กับเรา

เพื่อนๆถามผมว่า…
“ทำไมพี่น้องมึงตั้งหลายคน
รักใคร่กันดี ไม่เคยทะเลาะกันเลยวะ

ผมบอกเพื่อนผมว่า…
@ แม่กูสอน
ให้พี่น้องรักกันทุกคน เพราะหมากับ
แมวที่อยู่บ้านเดียวกันมันยังรักกันได้
ทำไมพี่น้องกันจะรักกันไม่ได้

เพื่อนๆ ถามผมว่า…
“ทำไมมึงถึงรักชาติ รักแผ่นดิน
รักในหลวง มากมายนักวะ”

ผมบอกเพื่อนว่า…
@ แม่กูสอน
ให้กูสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดิน
บุญคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
เรามีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
แม่กูสอนให้รู้จักคำว่า “จงรักภักดี”
ตั้งแต่กูยังไม่รู้ความหมาย
จนทุกวันนี้กูรู้แล้วว่า คำว่า
“จงรักภักดี” นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

เพื่อนๆ ถามผมว่า…
“ทำไมแม่มึงถึงสอนอะไรมึง
มากมายจังเลยวะ”

ผมบอกเพื่อนว่า…
ที่กูเป็นกูอยู่จนทุกวันนี้
ก็เพราะ “แม่กูสอน” แม่กูสอนอะไร
กูทำตามแม่กูสอนทุกอย่าง

มีอย่างเดียว ที่แม่กูไม่ได้สอน แต่กูทำ
แล้วกูทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว
แม่กูไม่ได้สอนให้รักแม่
แต่…..กูรักแม่ว่ะ

******************

Today, keep the story …
“Mother taught me and my mother did not teach”
Let’s leave

Friends asked me
“Why do you look so smart?
But study well … ”

I told my friend
@ Mae Kuang teach
To be diligent and then study.

Friends ask me …
“Why are you there?”
I like to make merit children.
The feast ”

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
Let’s share with others
We will have less.
But there are others who are more difficult than us.

Friends ask me …
“Why have not you seen sick?
Stay in hospital ”

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
Give me exercise to be strong.
Do not hurt, do not get sick easily because we
Have a little sickness to be troublesome.

Friends ask me …
“Why do not you have a good mood?
No offense to anyone?

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
To be good
Make people near us happy.
Then everyone will be comfortable.

Friends ask me …
“Why do you talk to others?
Obviously he is an old uncle.
Be a child, serve food or even
The beggar you gave him a pile of money.
Thank you thank you thank you
Begging ”

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
Keep talking to everyone
No matter who he is.
We talk well with him
He will talk well with us.

Friends ask me …
“Why are you brothers?
I love each other well never quarrel.

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
Let’s love each other because of the dog.
Cat at the same house, it still love each other.
Why can not brothers love each other?

Friends ask me …
“Why do you love the land?
I love you. ”

I told my friend that …
@ Mae Kuang teach
Let me know the merit of the land.
Every King
We have land today because of you.
Ma teaches the word “loyalty”
Since I do not know the meaning.
Until today I know that the word.
How great is “loyalty”?

Friends ask me …
“Why does your mother teach you?
So many ”

I told my friend that …
Where are you staying today?
Because “mother teach” what teaches me.
I do all my mom teach me.

There is only one that I do not teach, but I do.
I’ve done it since childhood.
Mom does not teach mother love.
But ….. i love you

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ