เคล็ดลับในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เคล็ดลับในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

อันนี้เป็นเคล็ดลับ ที่ไม่มีในตำราสมัยใหม่ ตำราฝรั่ง หรือที่ไหน แต่ว่าเป็นสิ่งที่กลั่นมาจากคำสอนในพุทธศาสนาโดยแท้ ผู้ใดทำสิ่งเหล่านี้ ก็จะทำให้การทำงาน การใช้ชีวิต อยู่ในโลกของเขา มุ่งไปในทางที่ดี มีความสุข การงานประสบความสำเร็จ ขอให้ตั้งใจศึกษา และปฏิบัติตาม สิ่งดังต่อไปนี้

 1. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยึดถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ (เป็นที่พึ่ง หรือเป็นหลัก)
 2. มีสัมมาทิฐิ คือความเชื่อความเข้าใจ ที่ถูกต้อง  ให้อ่านเรื่องนี้ จะช่วยได้มาก  https://lokutara.org/2015/12/21/100/
 3. กราบไหว้ พระพุทธรูป ทุกเช้า หรือทุกเวลาที่ต้องการ จิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า  หากมีโอกาส พึงไปไหว้สักการะพระมหาธาตุเจดีย์ หรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายใน
 4. ถือศีล ๕ อันประกอบด้วย (๑) ไม่ฆ่าสัตว์ (๒) ไม่ลักทรัพย์ (๓) ไม่ผิดในหญิงที่ไม่ใช่ภรรยา หรือหญิงที่มีผู้ปกครอง หรือมีผู้หมั้นหมายไว้แล้ว หากเป็นหญิงก็ให้ภักดีต่อสามี ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) ไม่พูดปด และ (๕) ไม่ดื่มสุรา และยาเมาทุกชนิด
 5. ถือศีล ๘ ในวันอุโบสถ หรือที่เรียกว่าวันพระ ศีล ๘ มีเพิ่มเติมจากศีล ๕ ดังนี้ (๖) กินมื้อเดียว ไม่เกินเที่ยงวัน (๗) ไม่ดูการละเล่นทุกชนิด ไม่ประดับตกแต่งร่างกาย (๘) ไม่นั่งนอนที่สูงใหญ่
 6. ให้สำรวม กาย วาจา ใจ ไม่เผลอไผล ระวังกายคือไม่ไปทำร้ายใคร ระวังวาจาคือไม่พูดโกหก ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดยุยงให้คนแตกกัน ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระ สำรวมใจคือ ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ไม่คิดแต่จะเอา จะเอานั่นเอานี่ อยากได้นั่นได้นี่ คือไม่โลภนั่นเอง
 7. ประกอบอาชีพที่สุจริต และบริสุทธิ์ ไม่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ ทำชีวิตสัตว์ให้ทุกข์หรือตาย ไม่ค้าอาวุธ ไม่ค้ายาเสพติดหรือสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ไม่ค้าขายมนุษย์หรือยุ่งเกี่ยวกับวงจรนี้ สรุปคือไม่ทำอาชีพใดที่ผิดศีลธรรม
 8. เมื่อทำงาน หรือทำการค้า หรือไม่ว่างานชนิดใดที่เป็นอาชีพของเรา ให้ตั้งใจเต็มที่ ทำให้มีคุณภาพสูง คำนึงถึงอยู่ว่า ลูกค้าจะต้องได้สินค้าหรือบริการที่ดีจากเรา
 9. เคารพและให้เกียรติ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง หัวหน้า เจ้าของ พันธมิตรธุรกิจ/คู่ค้า และทุกๆคน ที่เรามีโอกาสได้พบเจอ อันเนื่องมาด้วยการทำงานของเรา
 10. ไม่ค้ากำไรเกินควร ตั้งราคาให้เหมาะสม ให้เราอยู่ได้ ให้ลูกค้าอยู่ได้ กลางๆ  ขณะเดียวกันก็ไม่เอาเปรียบลูกจ้าง หรือคู่ค้า ให้ค่าจ้างเหมาะสม แบ่งปันผลประโยชน์ให้พอดีๆ 
 11. หากเป็นร้าน เช่นมีหน้าร้าน มีที่ที่คนทั้งหลายจะต้องเข้ามาติดต่อ หรือมาซื้อ ก็ให้รักษาความสะอาด จัดสถานที่ให้น่าอยู่ เป็นระเบียบ มีที่นั่ง มีโต๊ะ หรือเครื่องมือ ให้เหมาะสมแก่งานนั้นๆ ไม่ให้ระเกะระกะ สกปรก ไม่เป็นระเบียบ หรือขาดเครื่องมือเครื่องใช้
 12. ต้อนรับดูแลลูกค้าอย่างดี และตลอดไป ไม่ว่าเขาจะไม่ได้ซื้ออะไรจากเรามานานแล้วก็ตาม  เรียกว่าขึ้นชื่อว่าซื้อเราครั้งนึงแล้ว ก็เป็นลูกค้าเราตลอดไป ลูกค้าถือเป็นผู้มีบุญคุณ
 13. ไม่ยัดเยียด ขายของ ให้เสนอขาย อย่างพอเหมาะพอดี ไม่ตื้อ ไม่ยัดเยียด ถ้าเขาให้โอกาส ก็ค่อยเสนอได้
 14. มีลดราคา มีแถม มีสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้แก่ลูกค้า หรือใครๆ บ้าง
 15. ให้บริหารเงินหรือทรัพย์ที่ได้มานั้นให้ดี โดยแบ่งเป็น ๔ ส่วน ๒ ส่วนแรก ให้ใช้จ่าย ๑ ส่วนต่อมาให้เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นหรือฉุกเฉิน อีก ๑ ส่วน ให้ทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
 16. ใช้ทรัพย์ที่มีนั้น เลี้ยงดู ตนเอง บุตรภรรยา บิดา มารดา ญาติมิตร ให้อิ่มหนำ ตามกำลังทรัพย์ที่มี และตามสัดส่วนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 17. เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ และมีเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย โดยสละเงินทองทรัพย์สมบัติ ตามกำลังของตน
 18. ประพฤติธรรม ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไป
 19. คบหากัลยาณมิตร คือเพื่อนผู้มีความรู้ในธรรม เป็นคนมีศีลมีธรรม ให้คำแนะนำที่ดี เป็นที่พึ่งได้ และให้หลีกห่างจากคนไม่ดี ไม่มีศีลมีธรรมทั้งหลาย
 20. เคารพผู้ใหญ่ ในตระกูล เคารพครูบาอาจารย์ ให้การต้อนรับ ดูแลเอื้อเฟื้อ
 21. ทำตามกฎหมาย หรือระเบียบของสังคม หากไม่เป็นสิ่งผิดศีลธรรม
 22. ไม่เร่งรีบทำงาน ให้ตั้งใจ ทำให้ปราณีต มีคุณภาพ ไม่เร่งไป ไม่ช้าไป พอดีๆ เหนื่อยก็พักผ่อนแล้วค่อยทำต่อไป
 23. ทำอะไร ให้ค่อยเป็นค่อยไป ไม่จับปลาหลายมือ พอทำดีแล้ว ค่อยพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  การลงทุนก็เช่นกัน ไม่ลงทุนหรือใช้เงินเกินตัว ไม่เสี่ยงมากเกินไป ให้อยู่ในความระมัดระวังรอบคอบอยู่ตลอดเวลา
 24. เมื่อผิดพลาด ก็ยอมรับ และแก้ไขปัญหานั้น ไม่ปล่อยปละละเลย โดยเฉพาะสิ่งใดอันอาจเกิดอันตรายต่อลูกค้า หรือพันธมิตร ให้รีบแจ้ง รีบแก้ไข ตามกำลังโดยทันที
 25. หมั่นศึกษา และพัฒนา ให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง
 26. ไม่บ้างาน ไม่ทำงานเกินเวลา ใช้เวลาทำงานให้เหมาะสม เวลานอกนั้นให้ไปใช้กับการพักผ่อน ใช้กับครอบครัว และญาติมิตร  หลักจากเลิกงาน ก็ไม่ควรคิดเรื่องงานอีก เมื่อถึงเวลาทำงานค่อยคิด
 27. ส่งเสริมให้มีศีลธรรมในที่ทำงาน ในหมู่คณะ หรือในสังคม
 28. มีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง มีระเบียบวินัย
 29. เมื่อจะหาเพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง หรือพันธมิตร ก็หาคนดี (มีศีลธรรม) คนเก่ง ไม่รับคนไม่ดีเข้าหมู่คณะ
 30. เมื่อมีปัญหาอุปสรรค ให้อดทน ไม่ย่อท้อ ให้ใช้สติปัญญา แก้ไขปัญหาอย่างถูกทำนองคลองธรรม สาเหตุที่คนเรามีทุกข์ มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็ล้วนมาจากผลกรรมในอดีตของเราเกือบทั้งสิ้น การมาประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนา และตามที่กล่าวในนี้ สำหรับคนส่วนใหญ่ จะเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าทำได้ก็จะเป็นการเปิดประตูครั้งใหญ่ เป็นการพลิกครั้งใหญ่ แต่ปัญหาอุปสรรคอาจยังมี อยู่ที่ผลบุญผลบาปที่แต่ละคนทำมาในอดีตกาลอันยาวนาน อย่างไรก็ตามทำตามนี้ไม่มีเสียหายแน่นอน มีแต่จะดีขึ้นๆ เรื่องร้ายก็จะเบาลง เรื่องดีก็จะดียิ่งขึ้น 

ทำได้เท่านี้ เป็นเบื้องต้น ก็จะทำให้การทำมาหาเลี้ยงชีพ และการใช้ชีวิต เป็นไปอย่างราบรื่น เข้าสู่สภาวะแห่ง ระเบียบ เวรภัยหรืออุปสรรคต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  ถามว่าเหตุไฉนจึงเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุว่า ผู้มีศีลย่อมได้อวิปปฏิสาร หมายความว่า ความเรียบร้อย ความไม่ค่อยมีเวรภัย หรือความทุเลาเบาบางแห่งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปตามสมควรแก่เหตุของบุคคลคนนั้น (ตามกรรมของคนๆนั้น)  ส่วนการประพฤติธรรม การอยู่ในศีลในธรรม การปฏิบัติสิ่งอันดีงามต่างๆ ก็จะทำให้ชีวิตมีสุขมากขึ้นๆเรื่อยๆ

สิ่งสำคัญเบื้องต้น หรือเป็นอันดับแรกๆ ที่ต้องทำให้ได้ ก็คือ ต้องมีศรัทธา ในพุทธศาสนา ให้ได้  และมีสัมมาทิฐิ (เชื่อถูก เข้าใจถูก) สองสิ่งนี้จะเป็นตัวทำให้พลวัตร (ความเป็นธาตุต่างๆในโลกนี้) ปรับเปลี่ยน เหมือนเป็นการ เปิดทาง หรือเปิดประตู ซึ่งเป็นประตูที่ถูกต้อง เป็นบานที่ถูกต้อง  ทำได้ดังนี้ท่านจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าตัวเอง หรือสิ่งต่างๆรอบตัว

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด พุทธศาสนาได้สอนไว้นมนานแล้ว เพียงแต่มนุษย์เราเป็นผู้มืดบอด เป็นผู้หลง ตื้นเขิน และตื่นเต้นไปกับความรู้อันเล็กๆน้อยๆของวิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือความรู้ทางโลกอื่นๆตามที่เขานิยมกัน  ผู้มีปัญญา มีสติ มีความคิดอันลึกซึ้ง พึงพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แล้วน้อมนำเข้ามาทำมาปฏิบัติ ก็จะพบกับความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้แน่นอน
เก็บมาจาก – มุฑิตาธัม

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ