เรื่องของ “หน่อย”

💦เรื่องของ “หน่อย”💦

1. ชีวิต – พ่อแม่ให้มา
💦ถนอม”หน่อย”
2. ทางเดินชีวิต – เลือกเอง
💦ระวัง”หน่อย”
3. คู่ชีวิต – หามาเอง
💦ทนเอา”หน่อย”
4. เพื่อน – คบกันต้อง
💦จริงใจ “หน่อย”
5. ความสุข –
💦ต้องปรุงเอา”หน่อย”
6. ความยุ่งยาก –
💦ลืม ๆ “หน่อย”
7. ความสำเร็จ –
💦พยายาม”หน่อย”
8. ความล้มเหลว –
💦ทำใจ “หน่อย”
9. จิตใจของเรา –
💦สงบ ๆ “หน่อย”

💦ข้อคิดดี ๆ อย่างนี้ ต้องแชร์กัน”หน่อย”

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ