เสียเปรียบบ้าง เสียสละบ้าง สิ่งที่ได้คงเป็นน้ำใจและมิตรภาพที่ยาวนานมากกว่าสิ่งใด

บางที่ธรรมชาติก็สอนสัจธรรมได้
มนุษย์เราบางครั้งก็ยอมฉลาดให้น้อยลง เสียสละบ้าง ดูตัวอย่างมด ทำตัวเองให้เป็นสะพานยอมให้ตัวอื่นข้าม  ถ้าฉลาดมาก คงไม่มีใครยอมเป็นสะพานให้ตัวอื่นข้าม ผลคือไม่มีตัวใดข้ามไปได้เลย
@เสียเปรียบบ้าง เสียสละบ้าง สิ่งที่ได้คงเป็นน้ำใจและมิตรภาพที่ยาวนานมากกว่าสิ่งใด

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ