แง่คิดของการเป็นเพื่อน Thinking of being friends

แง่คิดของการเป็นเพื่อน

ถ้าเพื่อนทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณ
นั่นเพราะว่าคุณรู้จักอะลุ้มอล่วยผ่อนหนักผ่อนเบาเป็น

ถ้าคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคน
นั่นเพราะว่าคุณรู้จักมองข้าม ข้อผิดพลาดของผู้อื่นเป็น

การเป็นเพื่อนกับใครสักคน มันไม่ง่าย
เพราะต้องใช้เวลา กับความผูกพัน
คัดกรองกันยาวนาน กว่าจะรู้จักใจจริงแท้
นิสัยและอัธยาศัยของแต่ละคน

บางครั้งขัดใจกันบ้าง คิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง
ก็ต้องรู้จักปล่อยผ่านไปให้เป็น
มิใช่หุนหันพลันแล่น ตัดความสัมพันธ์
จนไม่เหลือเพื่อนดีๆ ไว้เลย

การตัดขาดกับเพื่อนนั้นมันง่าย แต่การผสานไมตรี มันยาก

กว่าเราจะได้เพื่อนสักคน
ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน
เราก็ยังรู้สึกสนิทสนม คุยได้เหมือนเดิม
ไม่ว่าฐานะทางสังคมจะต่างกัน แค่ไหน … มันไม่ง่ายเลย

รักษาคนดีของคุณไว้ เหมือนรักษาความดีในตัวคุณ
มิตรภาพไม่มีสูญสิ้น

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Translated by google)
Thinking of being friends

If all your friends are happy to be with you.
That’s because you know how hard it is to relax.

If you are happy to be with all your friends.
That’s because you know to overlook. The error of others is.

Being friends with someone is not easy.
Because it takes time With attachment
Long filter To know the real heart.
Habits and personalities of each person.

Sometimes upset The comments do not match.
I need to let go.
It is not impulsive Cut ties
I do not leave a good friend.

Cutting off with friends is easy. But it is difficult to merge.

Than we can get a friend.
No matter how long the time goes by.
We still feel intimate. Talk like it was
No matter what social status it is … it’s not easy at all.

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ