ไม่รู้ใครพูด.. จริงหรือไม่ แต่อ่านแล้วอึ้ง..

ไม่รู้แกพูดจริงหรือไม่ แต่อ่านแล้วอึ้ง

“สมัยก่อนอเมริกามียุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมาก The world is flat การoutsource งานไปทั่วโลก จีน อินเดีย และเป็นเจ้าของ IP เทคโนโลยี แบรนด์

แต่มาวันนี้ ไม่ใช่ประเทศอื่นขโมยเศรษฐกิจจากเมริกา แต่ตลอดหลายสิบปี อเมริกากลับใช้เงินไปทำสงคราม แทนที่จะนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมและชนชั้นกลาง คุณแพ้เพราะยุทธศาสตร์ต่างหาก”

ไม่รู้ใครพูด .. แต่ได้น่าสนใจนะ

1. ทุกประเทศอยากให้สินค้าในบ้านตัวเองแพง เช่น อาหรับอยากให้นำมันแพง ญี่ปุ่นอยากให้เนื้อโกเบแพง ยกเว้นประเทศไทยอยากให้ข้าวราคาถูก

2. ทุกประเทศอยากให้สัญชาติเค้ากับคนเก่ง ประเทศไทย ไม่อยากให้สัญชาติไทยกับคนเก่ง จนคนเก่งๆ ไปเป็นสัญชาติสิงค์โปร์หมด แม้โค้ชเกาหลีที่พาไปได้เหรียญ ไทยก็ยังไม่ให้สัญชาติ ซึ่งแปลกมาก

3. ทุกประเทศแก้ปัญหาความวุ่นวายด้วยการสร้างวินัย แต่ประเทศไทย ใช้วิธีสร้าง”กฏหมายใหม่”แต่หย่อนในการบังคับใช้ และวินัยยังเป็นปัญหา

4. ประเทศไทยเกลียดทุนนิยม แต่เศรษฐกิจทั้งโลกพึ่งพิงระบบทุน การคิดสวนทิศทางโลก แต่วัดผลตามทิศทางโลกคือ เศรษฐกิจ GDP จะไม่มีทางสำเร็จ ยกเว้นจะเป็นไปวัดผลอย่างอื่นแทน เช่น ความสุข

5. ประเทศไทยไม่เก่งเรื่องส่งออกคนเก่ง และกลัวคนเก่งมาแย่งงานในประเทศ ..แม้อยู่กลาง ASEAN คนเก่งทั่วโลกอยากมาทำงาน

6. ไทย เป็นเมืองหลวง Facebook แต่ ที่ตั้งServer,จดทะเบียนบริษัทและภาษีทั้งหมดจ่ายที่สิงค์โปร์ เงินภาษีหายไปจำนวนมาก

7. คนไทยใช้เวลาพูดเรื่องประชาธิปไตย มากกว่า การเคารพสิทธิและให้เกียรติ์ซึ่งกันและกัน

8. ประเทศไทยจะแข็งแกร่งมาก หากใช้ยุทธศาสตร์อ่อนนอก แข็งใน คือ ต้องไปกับประเทศในโลกได้ และบังคับใช้กฏหมายให้เคร่งครัด สร้างวินัยให้คน และแข็งในที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา

โปรดแสดงความเห็นด้วยความสุภาพ