เห็นภาพนี้แล้วสะดุดใจให้คิดอะไรได้หลายอย่างครับ

เห็นภาพนี้แล้วสะดุดใ

Read more

แม่สอนลูกชาย เรื่องภรรยา 10 ข้อ

แม่สอนลูกชาย เรื่องภ

Read more

คุณคิดแบบ “ผึ้ง” หรือ “แมลงวัน

คุณคิดแบบ “ผึ้

Read more

การค้าใหม่มา การค้าเก่าไป.. อนิจจัง แปลว่า ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกขัง แปลว่า สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ โดยทั่วไปหมายถึงสังขาร อนัตตา แปลว่า ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

บ้านเรา เริ่มเข้าสู่

Read more

ไม่เคยรู้เลยว่าทำแบบนี้แล้วดีมากๆ แค่วางน้ำแข็งที่ท้ายทอย ผลลัพท์ที่ได้กับทำให้ทึ่ง!!

ไม่เคยรู้เลยว่าทำแบบ

Read more