เมื่อมีเพื่อน เล่นLine ได้ทุกวัน.. ขำขำ น่ารักดี

Read more

กรูจะขำดีมั๊ยเนี่ย??? เรื่อง 3จอมโจร / Is it a good laugh? Story 3 thief

กรูจะขำดีมั๊ยเนี่ย??

Read more

ขอปรึกษาหน่อยคะ-Please consult

Please consult A : ข

Read more

นักธุรกิจข้ามชาติ 4 คน คาทอลิก / โปรเตสแตนต์/มุสลิม และชาวยิวกำลังคุยกันเรื่องธุรกิจ ระหว่างอาหารเย็น ต่างคนต่างโม้ว่าใคร รวยที่สุด / 4 Catholic / Protestant / Muslim Multinational Businessmen And the Jews were discussing business. Between dinner People boast that the richest people.

นักธุรกิจข้ามชาติ 4

Read more