‘ความผิดพลาด’ ในวัยเด็ก สามารถ “ลบ” ออกได้ แต่ ความผิดพลาด ตอนโต “ลบออกไม่ได้”

ขอให้อ่านช้าๆ และค่อ

Read more