“มันอยู่หัวใจของคุณต่างหาก จะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหน เวลาเจอปัญหา”

อันที่จริง ทูเรีย พิ

Read more