“มันอยู่หัวใจของคุณต่างหาก จะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหน เวลาเจอปัญหา”

อันที่จริง ทูเรีย พิ

Read more

โจโฉที่ว่าร้ายก็ยังมีคนรัก เล่าปีที่ว่าดีก็ยังมีคนชัง..

โจโฉที่ว่าร้ายก็ยังม

Read more