“เสียน้อยเสียยาก”….. อย่านะๆๆ

“เสียน้อยเสียย

Read more

เขาว่า คนมาเลย์เป็นคนฉลาด คิดเก่ง ถึงสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญได้อย่างรวดเร็ว

ผมได้พูดคุยกับชาวมาเ

Read more