เมื่อร้านโชห่วยต่างๆเริ่มปิดตัวลง เพราะผู้คนหันไปซื้อออนไลน์กันมากขึ้น

  เมื่อมังกร Disrupt

Read more